2
sem

ITIS Holding je stoprocentním vlastníkem provozovatelů elektronických mýtných systémů CzechToll a SkyToll, technologické společnosti TollNet a dodavatele platebních řešení pro dopravce, společnosti PaySystem.

ITIS Holding (Intelligent Traffic and Infrastructure Solutions) vzniká s ambicí profilovat skupinu v oblasti inteligentních řešení pro dopravní infrastrukturu. Míří na inovace a pokročilé služby spojené s potřebou řídit a regulovat dopravu jak mimo města, tak i v rámci městských aglomerací, především pak s ohledem na environmentální aspekty.

Cílem je vzít dopravní data, za použití pokročilých technologií zvýšit jejich informační hodnotu, a použít je k pokročilému řízení dopravy s důrazem na udržitelnost a ochranu klimatu. Ve svých oborech mají všechny společnosti v nové skupině skvělé reference a rozsáhlé zkušenosti. Skupina PPF jim dává zázemí silného partnera, díky kterému mohou společně urychlit růst jak organickou cestou, tak i cílenými akvizicemi.

Spojení expertního zázemí několika firem by mělo přispět mimo jiné k úspěšnému vývoji nové generace mýtného systému, který bude založen na virtuálních OBU jednotkách, a otevře tak cestu k mnohem širšímu využití také u osobních automobilů nebo automobilové dopravy v městských a příměstských zónách. Rozsáhlé využití může mít nový systém ve městech, kde poskytne platformu pro vývoj služeb spojených s parkováním, regulací dopravy či zlepšováním plynulosti dopravního toku.

Díky akvizici technologické společnosti Tollnet, která vyvinula a dodává jádro mýtných systémů v České republice, na Slovensku a ve Slovinsku, získává ITIS Holding obrovskou kompetenci jak v oblasti dodávek potřebného hardware a služeb, tak především v softwarové a developerské části. ITIS Holding integruje pod jednu střechu široké portfolio technologií, služeb a referencí z úspěšných projektů.

NOVINKY 10. 10. 2023

Oznámení o přijetí usnesení valné hromady společnosti ITIS Holding a.s. o přeměně akcií na zaknihované akcie

Společnost ITIS Holding a.s., se sídlem Argentinská 1610/4, 170 00 Praha 7, IČO: 07961774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24258 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), oznamuje, že valná hromada Společnosti, která se konala dne 7. 6. 2023, přijala rozhodnutí o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie.

NOVINKY 10. 10. 2023

ITIS Holding dokončil proces akreditace pro poskytování služby evropského mýta v České republice, na Slovensku a v Maďarsku

Praha, 10. října 2023 – Společnost ITIS Holding pokročila v akreditačních procesech potřebných pro poskytování evropské služby elektronického mýtného (EETS), díky které mohou dopravci řešit s jedním partnerem a jednou palubní jednotkou úhradu mýtného ve více zemích. Potřebné kroky dokončil ITIS Holding úspěšně v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. V Polsku prochází fází akceptace dokumentace, po které bude zahájen akreditační proces do EETS i v této zemi.

KONTAKT
KONTAKTUJTE NÁS:
* Povinné údaje
SÍDLO
ITIS Holding a.s.
Argentinská 1610/4
Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 07961774
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
B 24258 vedená u Městského soudu v Praze
PRO MÉDIA
Miroslav Beneš
tiskový mluvčí
Tel: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@itisholding.com
© 2023 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk