2
sem

ITIS Holding je stopercentným vlastníkom prevádzkovateľov elektronických mýtnych systémov CzechToll a SkyToll, technologickej spoločnosti TollNet a dodávateľa platobných riešení pre dopravcov, spoločnosti PaySystem.

ITIS Holding (Intelligent Traffic and Infrastructure Solutions) vzniká s ambíciou profilovať Skupinu v oblasti inteligentných riešení pre dopravnú infraštruktúru. Zameria sa na inovácie a pokročilé služby spojené s potrebou riadiť a regulovať dopravu tak mimo miest, ako aj v rámci mestských aglomerácií, predovšetkým s ohľadom na environmentálne aspekty.

Cieľom je vziať dopravné dáta, s využitím pokročilých technológií zvýšiť ich informačnú hodnotu, a použiť ich na pokročilé riadenie dopravy s dôrazom na udržateľnosť a ochranu klímy. Vo svojich odboroch majú všetky spoločnosti v novom holdingu skvelé referencie a rozsiahle skúsenosti. Skupina PPF im dáva zázemie silného partnera, vďaka ktorému môžu spoločne urýchliť rast organickou cestou, ako i cielenými akvizíciami.

Spojenie expertného zázemia niekoľkých firiem by malo prispieť okrem iného k úspešnému vývoju novej generácie mýtneho systému, ktorý bude založený na virtuálnych OBU jednotkách, čím si otvorí cestu pre oveľa širšie využitie aj pre osobné automobily alebo v automobilovej doprave v mestských a prímestských zónach. Rozsiahle využitie môže mať nový systém v mestách, kde poskytne platformu pre vývoj služieb spojených s parkovaním, reguláciou dopravy či zlepšovaním plynulosti dopravného toku.

Vďaka akvizícií technologickej spoločnosti TollNet, ktorá vyvinula a dodáva jadro mýtnych systémov v Českej republike, na Slovensku a v Slovinsku, získavame obrovskú kompetenciu tak v oblasti dodávok potrebného hardwaru a služieb, ako aj v softwarovej a developerskej časti. ITIS Holding integruje pod jednu strechu široké portfólio technológií, služieb a referencií z úspešných projektov.

NOVINKY 15. 03. 2024

ITIS Holding spustil služby EETS na Slovensku, s jednou OBU prepojí do konca roka krajiny V4

Bratislava, 15. marca 2024 – Spoločnosť ITIS Holding spustila skúšobnú prevádzku európskej služby elektronického mýta (EETS) na Slovensku. Zmluva s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) stanovuje dobu trvania skúšobnej prevádzky na obdobie 3 mesiacov. Počas tohto obdobia majú byť procesy na strane poskytovateľov EETS aj samotného NDS dôkladne otestované na obmedzenom počte zákazníkov.

NOVINKY 31. 01. 2024

ITIS Holding, súčasť skupiny PPF, urýchľuje globálnu expanziu akvizíciou nemeckej skupiny VITRONIC

Bratislava, 31. januára 2024 – ITIS Holding, ktorý zastrešuje aktivity skupiny PPF v oblasti investícií do inteligentnej dopravnej infraštruktúry, začal proces akvizície 100 % podielu v známej nemeckej skupine VITRONIC.

KONTAKT
KONTAKTUJTE NÁS:
* Povinné údaje
SÍDLO
ITIS Holding a.s.
Argentinská 1610/4
Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 07961774
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
B 24258 vedená na Mestskom súde v Prahe
PRE MÉDIÁ
Miroslav Beneš
tlačový hovorca
Tel: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@itisholding.com
© 2024 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk