NOVINKY
NOVINKY      10. 08. 2023

CzechToll uspel v dvoch výberových konaniach slovenskej Národnej diaľničnej spoločnosti

Praha, 10. augusta 2023 – Spoločnosť CzechToll zo skupiny PPF obdržala informáciu od slovenskej Národnej diaľničnej spoločnosti o výsledku vyhodnotenia ponúk a o prijatí ponúk vo verejných súťažiach na „Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory“ a na „Mýto služby“.

V prípade prvej verejnej súťaže uspel CzechToll nielen vďaka najnižšej ponúknutej cene ale aj s najlepším nastavením kvalitatívnych parametrov zo všetkých troch účastníkov. Dodanie kľúčového informačného systému a päťročnú technologickú podporu ponúkol CzechToll za cenu 13,8 mil. EUR bez DPH.

„V súťaži sme podali ponuku založenú na rovnakom technickom riešení, aké sme úspešne implementovali spoločne so slovenským partnerom SkyToll v Českej republike v roku 2019. Systém v Českej republike dnes patrí vďaka dobre nastavenému systému výberu mýta k najefektívnejším mýtnym systémom v celosvetovom meradle,“ uviedol Matej Okáli, predseda predstavenstva spoločnosti ITIS Holding, ktorá je stopercentným vlastníkom spoločností CzechToll aj SkyToll.

Nižšiu cenovú ponuku z dvoch uchádzačov predložil CzechToll aj v prípade verejnej súťaže na mýto. Za cenu 28,7 mil. EUR bez DPH dodá CzechToll okrem iného palubné jednotky, zaistí potrebnú logistiku a distribúciu OBU jednotiek dopravcom, dodá infraštruktúru pre platby aj prevádzku zákazníckych miest.

© 2024 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk