NOVINKY      23. 05. 2024

ITIS Holding, ktorý je súčasťou skupiny PPF, dokončil akvizíciu nemeckej skupiny VITRONIC

Bratislava, 23. máj 2024 – ITIS Holding získal všetky potrebné súhlasy na dokončenie akvizície nemeckej skupiny VITRONIC od protimonopolných úradov v Nemecku i ďalších krajinách. S pomocou výskumu, vývoja a výrobných kapacít v zariadeniach VITRONIC v Nemecku je ITIS Holding pripravený urýchliť rast celej skupiny a stať sa popredným poskytovateľom ITS služieb v celosvetovom rozmere.

ITIS Holding a VITRONIC sa skvele dopĺňajú z hľadiska poskytovaných riešení i regionálneho pokrytia. Komplementárnosť oboch spoločností umožňuje vytvorenie silného poskytovateľa ITS a automatizácie s uceleným portfóliom udržateľných riešení pre mestskú mobilitu, mýtne systémy, bezpečnosť na cestách, vynucovanie (tzv. enforcement) a automatizáciu so schopnosťou dodávať tieto riešenia takmer kdekoľvek na svete.

„ITIS Holding ponúka overené riešenie pre satelitné mýto, ktoré je najlepšie vo svojej triede, zatiaľ čo VITRONIC je svetovým lídrom v oblasti bezpečnosti na cestách a automatizácie s použitím inovatívnej technológie strojového videnia. Pristupujeme k akvizícii VITRONIC-u ako k dlhodobej strategickej investícii. Spojením týchto dvoch lídrov z niekoľkých odvetví je našou ambíciou rozvíjať celú skupinu do globálne úspešného, veľkého poskytovateľa ITS,“ uviedol Matej Okáli, generálny riaditeľ ITIS Holding-u.

Po formálnom dokončení transakcie ITIS Holding výrazne posilní kapitálovú štruktúru VITRONIC-u príspevkom 50 miliónov eur.

„Tento rok VITRONIC oslavuje 40 rokov od svojho založenia. Som presvedčený, že s novým vlastníkom čakajú obe oblasti  – Traffic i Automation – ešte tie najlepšie roky. Komplementárnosť našich riešení, produktov, softvéru a služieb nám umožňuje ponúknuť zákazníkom podstatne širšiu škálu pokročilých technologických riešení. Všetko toto bude aj naďalej podporené renomovaným konceptom ‚Made in Germany‘,“ povedal Daniel Scholz-Stein, generálny riaditeľ VITRONIC-u.

ITIS Holding je odhodlaný rozvíjať podnikanie VITRONIC-u a udržiavať kontinuitu pre existujúcich aj nových zákazníkov. ITIS Holding aj skupina PPF sú pripravené urýchliť rast celej skupiny tým, že pomôžu VITRONIC-u vstúpiť na nové trhy alebo lepšie obsluhovať tie existujúce.

Viac o ITIS Holding a PPF

ITIS Holding je popredným poskytovateľom inteligentnej dopravnej infraštruktúry a riešení pre spoplatnenie užívania ciest. Overené a technologicky neutrálne riešenia pokrývajú celý hodnotový reťazec: od návrhu a výstavby až po prevádzku, údržbu a poskytovanie služieb užívateľom spoplatnených ciest. ITIS Holding pomáha vládam a klientom zjednodušovať riadenie dopravy, generovať príjmy na financovanie rozvoja infraštruktúry a zvyšovať bezpečnosť ciest technologicky i nákladovo efektívnym spôsobom. S pevnou kapitálovou základňou, vedomosťami a rozsiahlymi skúsenosťami našich akcionárov je ITIS Holding dobre pripravený na zrýchlenie rastu, a to organicky i prostredníctvom strategických akvizícií. Navštívte www.itisholding.com.

Skupina PPF je aktívna v 25 krajinách. Investuje do mnohých odvetví, od finančných služieb cez telekomunikácie, médiá, e-commerce, až po nehnuteľnosti, biotechnológie a dopravu. PPF je majoritným akcionárom Škoda Group, popredného európskeho výrobcu vozidiel pre verejnú dopravu. V roku 2022 bol založený ITIS Holding, entita zastrešujúca podnikanie v oblasti inteligentných riešení pre dopravnú infraštruktúru. Geografické pokrytie skupiny PPF zahŕňa Európu, Severnú Ameriku, Áziu a Afriku. Skupina disponuje aktívami v hodnote 43,5 miliardy eur a zamestnáva celosvetovo 55 000 ľudí (31. decembra 2023). Viac na www.ppf.eu.

Viac o VITRONIC

VITRONIC je svetovým lídrom v inováciách strojového videnia, ktoré umožňuje jeho zákazníkom čeliť výzvam zajtrajška. Rodinná skupina spoločností vyvíja riešenia vo forme špecializovaných produktov a softvéru pre rozpoznávanie obrazu, kontrolu kvality, identifikáciu a optimalizáciu procesov, ktoré nachádzajú uplatnenie v rastúcich sektoroch inteligentných dopravných systémov a automatizácie.

Riešenia VITRONIC-u významne prispievajú k formovaniu bezpečného a udržateľného sveta. VITRONIC ponúka špičkové technológie na zvýšenie bezpečnosti na cestách, efektívny výber mýta, budovanie inteligentných miest, optimalizáciu dopravných tokov a zaznamenávanie využívania ciest. V odbore automatizácie pomáhajú riešenia VITRONIC dosahovať najvyššiu kvalitu a produktivitu v automobilovom a farmaceutickom priemysle. V logistických centrách a na nákladných letiskách zaisťujú transparentný tok tovaru.

Od svojho založenia v roku 1984 rastie VITRONIC kontinuálne už takmer 40 rokov. Obrat v roku 2023 dosiahol 241 miliónov EUR. S 1 400 zamestnancami je spoločnosť aktuálne zastúpená na piatich kontinentoch a vo viac ako 80 krajinách sveta. Navštívte www.vitronic.com.

© 2024 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk