NOVINKY
NOVINKY 23. 05. 2024

ITIS Holding, ktorý je súčasťou skupiny PPF, dokončil akvizíciu nemeckej skupiny VITRONIC

Bratislava, 23. máj 2024 – ITIS Holding získal všetky potrebné súhlasy na dokončenie akvizície nemeckej skupiny VITRONIC od protimonopolných úradov v Nemecku i ďalších krajinách. S pomocou výskumu, vývoja a výrobných kapacít v zariadeniach VITRONIC v Nemecku je ITIS Holding pripravený urýchliť rast celej skupiny a stať sa popredným poskytovateľom ITS služieb v celosvetovom rozmere.

NOVINKY 15. 03. 2024

ITIS Holding spustil služby EETS na Slovensku, s jednou OBU prepojí do konca roka krajiny V4

Bratislava, 15. marca 2024 – Spoločnosť ITIS Holding spustila skúšobnú prevádzku európskej služby elektronického mýta (EETS) na Slovensku. Zmluva s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) stanovuje dobu trvania skúšobnej prevádzky na obdobie 3 mesiacov. Počas tohto obdobia majú byť procesy na strane poskytovateľov EETS aj samotného NDS dôkladne otestované na obmedzenom počte zákazníkov.

NOVINKY 31. 01. 2024

ITIS Holding, súčasť skupiny PPF, urýchľuje globálnu expanziu akvizíciou nemeckej skupiny VITRONIC

Bratislava, 31. januára 2024 – ITIS Holding, ktorý zastrešuje aktivity skupiny PPF v oblasti investícií do inteligentnej dopravnej infraštruktúry, začal proces akvizície 100 % podielu v známej nemeckej skupine VITRONIC.

NOVINKY 10. 10. 2023

ITIS Holding ukončil akreditačný proces na poskytovanie Európskej mýtnej služby v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku

Praha, 10. októbra 2023 – Spoločnosť ITIS Holding pokročila v akreditačných procesoch potrebných na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS), ktorá umožňuje dopravcom realizovať platby mýta vo viacerých krajinách prostredníctvom jedného partnera a jednej palubnej jednotky. ITIS Holding úspešne dokončil potrebné kroky v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. V Poľsku prechádza dokumentácia akceptačnou fázou, po ktorej sa aj v tejto krajine začne akreditačný proces pre EETS.

NOVINKY 20. 09. 2023

SKYTOLL VSTUPUJE NA ÁZIJSKÝ TRH, OTVORIL POBOČKU V SINGAPURE

Bratislava, 20. septembra 2023 – Spoločnosť SkyToll, ktorá sa podieľa na rozvoji a prevádzke mýtnych systémov na Slovensku, v Českej republike, v Slovinsku i v ďalších európskych krajinách, otvorila pobočku v Singapure. V regióne Ázie a Pacifiku plánuje SkyToll osloviť zákazníkov so svojim riešením pre oblasť spoplatnenia jazdy osobných i nákladných vozidiel či inovácií v inteligentnom riadení dopravy, ktorých cieľom je podporiť udržateľnosť dopravy a ochranu klímy.

NOVINKY 10. 08. 2023

CzechToll uspel v dvoch výberových konaniach slovenskej Národnej diaľničnej spoločnosti

Praha, 10. augusta 2023 – Spoločnosť CzechToll zo skupiny PPF obdržala informáciu od slovenskej Národnej diaľničnej spoločnosti o výsledku vyhodnotenia ponúk a o prijatí ponúk vo verejných súťažiach na „Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory“ a na „Mýto služby“.

NOVINKY 28. 06. 2023

SKYTOLL USPEL V SÚŤAŽI RAKÚSKEJ SPOLOČNOSTI ASFINAG, DODÁ MOBILNÝ SYSTÉM PRE KONTROLU ÚHRADY DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK

Bratislava, 28. júna 2023 – Spoločnosť SkyToll zvíťazila vo verejnom obstarávaní rakúskeho prevádzkovateľa mýtneho systému a systému diaľničných známok spoločnosti ASFINAG na dodávku mobilných kamerových systémov pre kontrolu riadnej úhrady fyzických aj elektronických diaľničných známok v Rakúsku. Systém založený na špičkovej technológii a pokročilom softvéri využívajúcom umelú inteligenciu umožní identifikovať v bežnej prevádzke, či má vozidlo riadne uhradenú diaľničnú známku – či už elektronickú, alebo nalepovaciu.

NOVINKY 25. 01. 2023

SLOVENSKÁ NDS POTVRDILA VÍŤAZSTVO CZECHTOLL V SÚŤAŽI NA DODANIE SOFTWAROVÉHO SRDCA NOVÉHO MÝTNEHO SYSTÉMU NA SLOVENSKU

Praha, 25. januára 2023 – Spoločnosť CzechToll patriaca do skupiny ITIS Holding dostala od Národnej diaľničnej spoločnosti informáciu o vysporiadaní pripomienok neúspešných uchádzačov v rámci súťaže na „Vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovaní služieb technickej podpory“. Vo svojej ponuke sa CzechToll zaviazal vyvinúť a dodať centrálny informačný systém v lehote 13 mesiacov od podpisu zmluvy.

NOVINKY 09. 12. 2022

SPOLOČNOSŤ SKYTOLL VYHOVELA ŽIADOSTI ŠTÁTU

Spoločnosť SkyToll vyhovela žiadosti štátu a v súlade s podpísaným dodatkom zmluvy od dnes začala proces ukončovania komplexnej služby elektronického výberu mýta na Slovensku.

NOVINKY 04. 03. 2022

PPF spoločne s partnerom Matejom Okálim konsoliduje do novej skupiny ITIS Holding štyri technologické spoločnosti: zameria sa na rozvoj mýtnych služieb a inovácie v inteligentnom riadení dopravy pre podporu udržateľnosti a ochranu klímy

ITIS Holding (Intelligent Traffic and Infrastructure Solutions) vzniká s ambicí profilovat skupinu v oblasti inteligentních řešení pro dopravní infrastrukturu. Míří na inovace a pokročilé služby spojené s potřebou řídit a regulovat dopravu jak mimo města, tak i v rámci městských aglomerací, především pak s ohledem na environmentální aspekty.

© 2024 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk