NOVINKY
NOVINKY 25. 01. 2023

SLOVENSKÁ NDS POTVRDILA VÍŤAZSTVO CZECHTOLL V SÚŤAŽI NA DODANIE SOFTWAROVÉHO SRDCA NOVÉHO MÝTNEHO SYSTÉMU NA SLOVENSKU

Praha, 25. januára 2023 – Spoločnosť CzechToll patriaca do skupiny ITIS Holding dostala od Národnej diaľničnej spoločnosti informáciu o vysporiadaní pripomienok neúspešných uchádzačov v rámci súťaže na „Vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovaní služieb technickej podpory“. Vo svojej ponuke sa CzechToll zaviazal vyvinúť a dodať centrálny informačný systém v lehote 13 mesiacov od podpisu zmluvy.

NOVINKY 09. 12. 2022

SPOLOČNOSŤ SKYTOLL VYHOVELA ŽIADOSTI ŠTÁTU

Spoločnosť SkyToll vyhovela žiadosti štátu a v súlade s podpísaným dodatkom zmluvy od dnes začala proces ukončovania komplexnej služby elektronického výberu mýta na Slovensku.

NOVINKY 04. 03. 2022

PPF spoločne s partnerom Matejom Okálim konsoliduje do novej skupiny ITIS Holding štyri technologické spoločnosti: zameria sa na rozvoj mýtnych služieb a inovácie v inteligentnom riadení dopravy pre podporu udržateľnosti a ochranu klímy

ITIS Holding (Intelligent Traffic and Infrastructure Solutions) vzniká s ambicí profilovat skupinu v oblasti inteligentních řešení pro dopravní infrastrukturu. Míří na inovace a pokročilé služby spojené s potřebou řídit a regulovat dopravu jak mimo města, tak i v rámci městských aglomerací, především pak s ohledem na environmentální aspekty.

© 2023 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk