PROFIL ITIS HOLDING

SkyToll pôsobí v oblasti inteligentných dopravných informačných systémov schopných analyzovať a usmerňovať dopravu kdekoľvek na svete od roku 2008. Ako prvý na svete dokázal SkyToll vytvoriť riešenie, ktoré spája satelitnú GNSS technológiu pre určovanie polohy, mikrovlnnú DSRC technológiu pre komunikáciu na krátke vzdialenosti a mobilnú GSM technológiu pre komunikáciu v mobilných sieťach. SkyToll vybudoval a od roku 2010 prevádzkuje satelitný mýtny systém na Slovensku a od roku 2015 aj systém elektronického spoplatňovania ciest pre osobné automobily. Podieľal sa na výstavbe a spustení prevádzky elektronického mýtneho systému v Českej republike v roku 2019 a v roku 2021 vybudoval a úspešne spustil systém elektronických diaľničných známok v Slovinsku. Viac informácií na www.skytoll.com.

Technologická spoločnosť TollNet vyvíja v Prahe a Benešove produkty a riešenia pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú spoplatňovaním užívateľov pozemných komunikácií a dodávkami verejných služieb (energetika, plynárenstvo). TollNet je jedným z najväčších výrobcov palubných jednotiek na svete. Viac informácií na www.tollnet.cz.

Spoločnosť CzechToll bola založená v skupine PPF v rámci dlhodobých strategických plánov v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry. CzechToll vybudoval spoločne so slovenskou spoločnosťou SkyToll satelitný mýtny systém, ktorý odovzdal českému štátu a od 1. januára 2019 ho prevádzkuje. Vyspelý satelitný mýtny systém umožňuje Českej republike lepšie riadiť dopravu a efektívnejšie spravovať dopravnú infraštruktúru. Náklady na jeho prevádzku sú trikrát nižšie, ako boli náklady na prevádzku prvej generácie mikrovlnného mýtneho systému, napriek tomu, že rozsah spoplatnenia po spustení nového systému narástol o 60 percent. Viac na www.czechtoll.cz.

PaySystem poskytuje riešenia bezhotovostných mýtnych platieb pre dopravcov na území Českej republiky a Slovenska, napríklad prostredníctvom Profit karty vydávanej v spolupráci s Hospodárskou komorou ČR. Dopravcom poskytuje aj certifikovanú palubnú jednotku pre poľský mýtny systém e-TOLL. PaySystem rozvíja a inovuje inteligentné riešenia pre mýtny systém s ohľadom na smernicu Európskej komisie o EETS – Európskej službe elektronického výberu mýta. Viac na www.pay-system.eu.

CERTIFIKÁTY

© 2024 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk