REFERENCIE

Systém elektronického mýtneho, Česká republika


1. decembra 2019 uviedla Česká republika do prevádzky nový systém elektronického mýta od konzorcia spoločností SkyToll a CzechToll. Celosvetovo prvá generačná výmena mýtneho systému sa uskutočnila za plnej prevádzky pôvodného systému, a to všetko bez dopravných obmedzení. Vďaka novému satelitnému systému klesnú prevádzkové náklady štátu na výber mýta na tretinu. Investície do nového mýta sa tak štátu vrátia formou významných úspor za prevádzku a zvýšeného výberu mýta na novo spoplatnených cestách I. triedy v celkovej dĺžke 867 km už v prvom roku prevádzky.

VIAC …

ELEKTRONICKÉ DIAĽNIČNÉ ZNÁMKY, SLOVENSKÁ REPUBLIKA


2. decembra 2015 uviedla Slovenská republika do prevádzky elektronický systém výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Elektronizácia systému výberu a úhrad diaľničných známok znamenala zmenu formy diaľničných známok – papierové diaľničné nálepky boli nahradené diaľničnými známkami v elektronickej podobe.ě.

VAC …

ELEKTRONICKÝ VÝBER MÝTA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA


1. januára 2010 Slovenská republika uviedla do prevádzky jeden z najmodernejších elektronických mýtnych systémov, ktorý Slovensko zaradil medzi lídrov v oblasti elektronického výberu mýta v celosvetovom meradle.

VIAC ...

ELEKTRONICKÝ MÝTNY SYSTÉM, URUGUAY


Uruguajská vláda pred začiatkom projektu vyberala mýto tzv. „Stop and go“ systémom s využitím RFID technológie. Množstvo vozidiel podliehajúcich povinnosti uhrádzať poplatky za diaľnice bolo i kvôli nízkemu počtu mýtnic schopné ich obísť a plateniu mýta sa vyhnúť. Okrem efektívnejšieho výberu mýta bolo cieľom pilotného projektu i monitorovanie dopravy v Uruguaji a príprava na ďalšie využitie dát prichádzajúcich z monitoringu.

VÍCE …

ELEKTRONICKÝ VÝBER MÝTA, RUSKÁ FEDERÁCIA


Ruská federácia sa pridala ku krajinám spoplatňujúcim cestnú infraštruktúru elektronickým mýtnym systémom na báze progresívnej satelitnej technológie. 15. novembra 2015 zaviedla mýtny systém Platon, určený na výber mýta za užívanie federálnych ciest vozidlami nad 12 ton.

VIAC …

© 2023 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk