REFERENCIE

Systém elektronického mýtneho, Česká republika


1. decembra 2019 uviedla Česká republika do prevádzky nový systém elektronického mýta od konzorcia spoločností SkyToll a CzechToll. Celosvetovo prvá generačná výmena mýtneho systému sa uskutočnila za plnej prevádzky pôvodného systému, a to všetko bez dopravných obmedzení. Vďaka novému satelitnému systému klesnú prevádzkové náklady štátu na výber mýta na tretinu. Investície do nového mýta sa tak štátu vrátia formou významných úspor za prevádzku a zvýšeného výberu mýta na novo spoplatnených cestách I. triedy v celkovej dĺžke 867 km už v prvom roku prevádzky.

VIAC …

ELEKTRONICKÉ DIAĽNIČNÉ ZNÁMKY, SLOVENSKÁ REPUBLIKA


2. decembra 2015 uviedla Slovenská republika do prevádzky elektronický systém výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Elektronizácia systému výberu a úhrad diaľničných známok znamenala zmenu formy diaľničných známok – papierové diaľničné nálepky boli nahradené diaľničnými známkami v elektronickej podobe.ě.

VAC …

ELEKTRONICKÝ VÝBER MÝTA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA


1. januára 2010 Slovenská republika uviedla do prevádzky jeden z najmodernejších elektronických mýtnych systémov, ktorý Slovensko zaradil medzi lídrov v oblasti elektronického výberu mýta v celosvetovom meradle.

VIAC ...

ELEKTRONICKÝ MÝTNY SYSTÉM, URUGUAY


Uruguajská vláda pred začiatkom projektu vyberala mýto tzv. „Stop and go“ systémom s využitím RFID technológie. Množstvo vozidiel podliehajúcich povinnosti uhrádzať poplatky za diaľnice bolo i kvôli nízkemu počtu mýtnic schopné ich obísť a plateniu mýta sa vyhnúť. Okrem efektívnejšieho výberu mýta bolo cieľom pilotného projektu i monitorovanie dopravy v Uruguaji a príprava na ďalšie využitie dát prichádzajúcich z monitoringu.

VÍCE …

© 2024 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk