2
sem

ITIS Holding je stopercentným vlastníkom prevádzkovateľov elektronických mýtnych systémov CzechToll a SkyToll, technologickej spoločnosti TollNet a dodávateľa platobných riešení pre dopravcov, spoločnosti PaySystem.

ITIS Holding (Intelligent Traffic and Infrastructure Solutions) vzniká s ambíciou profilovať Skupinu v oblasti inteligentných riešení pre dopravnú infraštruktúru. Zameria sa na inovácie a pokročilé služby spojené s potrebou riadiť a regulovať dopravu tak mimo miest, ako aj v rámci mestských aglomerácií, predovšetkým s ohľadom na environmentálne aspekty.

Cieľom je vziať dopravné dáta, s využitím pokročilých technológií zvýšiť ich informačnú hodnotu, a použiť ich na pokročilé riadenie dopravy s dôrazom na udržateľnosť a ochranu klímy. Vo svojich odboroch majú všetky spoločnosti v novom holdingu skvelé referencie a rozsiahle skúsenosti. Skupina PPF im dáva zázemie silného partnera, vďaka ktorému môžu spoločne urýchliť rast organickou cestou, ako i cielenými akvizíciami.

Spojenie expertného zázemia niekoľkých firiem by malo prispieť okrem iného k úspešnému vývoju novej generácie mýtneho systému, ktorý bude založený na virtuálnych OBU jednotkách, čím si otvorí cestu pre oveľa širšie využitie aj pre osobné automobily alebo v automobilovej doprave v mestských a prímestských zónach. Rozsiahle využitie môže mať nový systém v mestách, kde poskytne platformu pre vývoj služieb spojených s parkovaním, reguláciou dopravy či zlepšovaním plynulosti dopravného toku.

Vďaka akvizícií technologickej spoločnosti TollNet, ktorá vyvinula a dodáva jadro mýtnych systémov v Českej republike, na Slovensku a v Slovinsku, získavame obrovskú kompetenciu tak v oblasti dodávok potrebného hardwaru a služieb, ako aj v softwarovej a developerskej časti. ITIS Holding integruje pod jednu strechu široké portfólio technológií, služieb a referencií z úspešných projektov.

NOVINKY 10. 07. 2024

SKYTOLL ÚSPEŠNE DOKONČIL PILOTNÝ PROJEKT SATELITNÉHO MÝTNEHO SYSTÉMU V INDII

Bratislava, 10. júla 2024 – SkyToll, globálny líder v oblasti mýtnych systémov založených na satelitnej technológii, otvoril pobočku v Indii a úspešne vykonal pilotný projekt na overenie realizovateľnosti výberu mýta v tejto krajine pomocou technológie GNSS. Pilotný projekt MLFF (Multi-Lane Free Flow) demonštroval schopnosť systému klasifikovať vozidlá pre výber mýta a monitorovať premávku na diaľniciach v Indii pri zachovaní plynulosti premávky.

NOVINKY 08. 07. 2024

VITRONIC dodá so spoločnosťou SkyToll služby monitoringu nákladných vozidiel pre mýtny systém v Holandsku

Praha, 8. júla 2024 – Spoločnosť VITRONIC, ktorá je od mája súčasťou ITIS Holding-u, zvíťazila v súťaži holandského správcu ciest RDW na dodávku monitorovacích služieb pre nový systém elektronického mýta. Subdodávateľom časti riešenia je sesterská spoločnosť SkyToll. Pre ITIS Holding ide o prvé významné víťazstvo vo verejnej zákazke po akvizícii nemeckej spoločnosti VITRONIC, ktoré poslúži aj ako dôležitá referencia v oblasti komplexných riešení pre inteligentnú dopravnú infraštruktúru.

KONTAKT
KONTAKTUJTE NÁS:
* Povinné údaje
SÍDLO
ITIS Holding a.s.
Argentinská 1610/4
Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 07961774
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
B 24258 vedená na Mestskom súde v Prahe
PRE MÉDIÁ
Miroslav Beneš
tlačový hovorca
Tel: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@itisholding.com
© 2024 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk