NOVINKY      31. 01. 2024

ITIS Holding, súčasť skupiny PPF, urýchľuje globálnu expanziu akvizíciou nemeckej skupiny VITRONIC

Bratislava, 31. januára 2024 – ITIS Holding, ktorý zastrešuje aktivity skupiny PPF v oblasti investícií do inteligentnej dopravnej infraštruktúry, začal proces akvizície 100 % podielu v známej nemeckej skupine VITRONIC.

VITRONIC, jeden z lídrov v oblasti technológií pre dopravu so sídlom vo Wiesbadene, pôsobí vo viac ako 80 krajinách sveta. Je uznávaným dodávateľom riešení pre výber mýta a vynucovanie povinnosti úhrady mýta a dodržiavania dopravných predpisov (tzv. enforcement), technológií pre budovanie inteligentných miest a pokročilých riešení pre automatizáciu v rôznych priemyselných odvetviach. V roku 2022 prekročil obrat VITRONIC-u 208 miliónov eur. Spoločnosť zamestnáva približne 1 400 pracovníkov na piatich kontinentoch.

Strategická investícia upevní pozíciu ITIS Holding-u na trhu inteligentných dopravných riešení. Rozšíri a zlepší portfólio ponúkaných technológií, posilní schopnosti ITIS Holding-u v oblasti výskumu a vývoja a poskytne základ pre ďalší rast v globálnom meradle.

„Spoločne pokrývame celý reťazec od inteligentnej dopravnej infraštruktúry a jej spoplatnenia, cez bezpečnosť cestnej premávky až po automatizáciu. Sme pripravení podporovať rast a úspech VITRONIC-u, poskytovať pokročilé riešenia a špičkové služby na celosvetovej úrovni,“ uviedol Matej Okáli, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ITIS Holding.

Silná pozícia VITRONIC-u v Severnej a Južnej Amerike, Európe, Ázii, Afrike a Oceánii dopĺňa expertízu ITIS Holding-u v regióne strednej a východnej Európy, v juhovýchodnej Európe,  Indonézii a Indii. Vďaka spojeniu vzniká robustná globálna sieť schopná dodávať špičkové technologické riešenia.

Dokončenie transakcie je podmienené schválením protimonopolných úradov v Nemecku a ďalších relevantných krajinách. Finančné detaily transakcie neboli zverejnené.

Viac o ITIS Holding

ITIS Holding sa zameriava na vývoj špičkových technológií pre dopravnú infraštruktúru a automatizáciu.

Vďaka dôrazu na inovácie a zameranie na každý detail pomáha ITIS Holding svojim klientom dosahovať ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti a ochrany klímy. Naše tímy poskytujú inovatívne a sofistikované služby pre jednoduchšie riadenie a reguláciu dopravy ako mimo mesta, tak aj v mestských aglomeráciách. Vďaka silnému kapitálovému zázemiu, znalostiam a bohatým skúsenostiam svojich akcionárov je ITIS Holding pripravený zrýchľovať rast ako organicky, tak i prostredníctvom strategických akvizícií. Viac na www.itisholding.com.

Skupina PPF je aktívna v 24 krajinách. Investuje do mnohých odvetví od finančných služieb, cez telekomunikácie, médiá, e-commerce, až po nehnuteľnosti, biotechnológie a dopravu. PPF je majoritným akcionárom Škoda Group, popredného európskeho výrobcu vozidiel pre verejnú dopravu. V roku 2022 bol založený ITIS Holding, entita zastrešujúca podnikanie v oblasti inteligentných riešení pre dopravnú infraštruktúru. Geografický dosah skupiny PPF zahŕňa Európu, Severnú Ameriku, Áziu a Afriku. Skupina disponuje aktívami v hodnote 43,5 miliardy eur a zamestnáva celosvetovo 52 000 ľudí (k 30. júnu 2023). Viac na www.ppf.eu.

Viac o VITRONIC

VITRONIC je svetovým lídrom v inováciách strojového videnia, ktoré umožňuje jeho zákazníkom čeliť výzvam zajtrajška. Rodinná skupina spoločností vyvíja riešenia vo forme špecializovaných produktov a softvéru pre rozpoznávanie obrazu, kontrolu kvality, identifikáciu a optimalizáciu procesov, ktoré nachádzajú uplatnenie v rastových sektoroch inteligentných dopravných systémov a automatizácie.

Riešenia VITRONIC-u významne prispievajú k formovaniu bezpečného a udržateľného sveta. VITRONIC ponúka špičkové technológie na zvýšenie bezpečnosti na cestách, efektívny výber mýta, budovanie inteligentných miest, optimalizáciu dopravných tokov a zaznamenávanie využívania ciest. V oblasti automatizácie pomáhajú riešenia VITRONIC-u dosahovať najvyššiu kvalitu a produktivitu v automobilovom a farmaceutickom priemysle. V logistických centrách a na nákladných letiskách zaisťujú transparentný tok tovaru.

Od svojho založenia v roku 1984 rastie VITRONIC kontinuálne už takmer 40 rokov. Obrat v roku 2022 dosiahol 208 miliónov EUR. S 1 400 zamestnancami je spoločnosť aktuálne zastúpená na piatich kontinentoch a vo viac ako 80 krajinách sveta.

Navštívte www.vitronic.com.

© 2024 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk