2
sem

ITIS Holding je stoprocentním vlastníkem provozovatelů elektronických mýtných systémů CzechToll a SkyToll, technologické společnosti TollNet a dodavatele platebních řešení pro dopravce, společnosti PaySystem.

ITIS Holding (Intelligent Traffic and Infrastructure Solutions) vzniká s ambicí profilovat skupinu v oblasti inteligentních řešení pro dopravní infrastrukturu. Míří na inovace a pokročilé služby spojené s potřebou řídit a regulovat dopravu jak mimo města, tak i v rámci městských aglomerací, především pak s ohledem na environmentální aspekty.

Cílem je vzít dopravní data, za použití pokročilých technologií zvýšit jejich informační hodnotu, a použít je k pokročilému řízení dopravy s důrazem na udržitelnost a ochranu klimatu. Ve svých oborech mají všechny společnosti v nové skupině skvělé reference a rozsáhlé zkušenosti. Skupina PPF jim dává zázemí silného partnera, díky kterému mohou společně urychlit růst jak organickou cestou, tak i cílenými akvizicemi.

Spojení expertního zázemí několika firem by mělo přispět mimo jiné k úspěšnému vývoji nové generace mýtného systému, který bude založen na virtuálních OBU jednotkách, a otevře tak cestu k mnohem širšímu využití také u osobních automobilů nebo automobilové dopravy v městských a příměstských zónách. Rozsáhlé využití může mít nový systém ve městech, kde poskytne platformu pro vývoj služeb spojených s parkováním, regulací dopravy či zlepšováním plynulosti dopravního toku.

Díky akvizici technologické společnosti Tollnet, která vyvinula a dodává jádro mýtných systémů v České republice, na Slovensku a ve Slovinsku, získává ITIS Holding obrovskou kompetenci jak v oblasti dodávek potřebného hardware a služeb, tak především v softwarové a developerské části. ITIS Holding integruje pod jednu střechu široké portfolio technologií, služeb a referencí z úspěšných projektů.

NOVINKY 20. 09. 2023

SKYTOLL vstupuje na asijský kontinent, otevřel pobočku v Singapuru

Bratislava, 20. září 2023 – Společnost SkyToll, která se podílí na rozvoji a provozu mýtných systémů na Slovensku, v České republice, ve Slovinsku i v dalších evropských zemích, otevřela pobočku v Singapuru. V regionu Asie a Pacifiku plánuje SkyToll oslovit zákazníky se svým řešením pro oblast zpoplatnění jízdy osobních i nákladních vozidel či inovací v inteligentním řízení dopravy, jejichž cílem je podpořit udržitelnost dopravy a ochranu klimatu.

NOVINKY 01. 09. 2023

Renáta Kellnerová s rodinou se stali 100% vlastníky PPF

Paní Renáta Kellnerová s rodinou, tedy společně s dcerami Annou Kellnerovou, Larou Kellnerovou, Marií Kellnerovou a Petrem Kellnerem ml., odkoupili prostřednictvím jimi plně vlastněné společnosti minoritní podíly ostatních akcionářů skupiny PPF, Ladislava Bartoníčka (0,535 %) a J.-P. Duvieusarta (0,535 %) a stali se tak stoprocentními vlastníky skupiny PPF.

KONTAKT
KONTAKTUJTE NÁS:
* Povinné údaje
SÍDLO
ITIS Holding a.s.
Argentinská 1610/4
Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 07961774
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
B 24258 vedená u Městského soudu v Praze
PRO MÉDIA
Miroslav Beneš
tiskový mluvčí
Tel: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@itisholding.com
© 2023 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk