NOVINKY
NOVINKY 31. 01. 2024

ITIS Holding, součást skupiny PPF, urychluje globální expanzi akvizicí německé skupiny VITRONIC

Praha, 31. ledna 2024 – ITIS Holding, který pokrývá aktivity skupiny PPF v oblasti investic do inteligentní dopravní infrastruktury, zahájil proces akvizice 100% podílu ve známé německé společnosti VITRONIC.

NOVINKY 10. 10. 2023

Oznámení o přijetí usnesení valné hromady společnosti ITIS Holding a.s. o přeměně akcií na zaknihované akcie

Společnost ITIS Holding a.s., se sídlem Argentinská 1610/4, 170 00 Praha 7, IČO: 07961774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24258 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), oznamuje, že valná hromada Společnosti, která se konala dne 7. 6. 2023, přijala rozhodnutí o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie.

NOVINKY 10. 10. 2023

ITIS Holding dokončil proces akreditace pro poskytování služby evropského mýta v České republice, na Slovensku a v Maďarsku

Praha, 10. října 2023 – Společnost ITIS Holding pokročila v akreditačních procesech potřebných pro poskytování evropské služby elektronického mýtného (EETS), díky které mohou dopravci řešit s jedním partnerem a jednou palubní jednotkou úhradu mýtného ve více zemích. Potřebné kroky dokončil ITIS Holding úspěšně v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. V Polsku prochází fází akceptace dokumentace, po které bude zahájen akreditační proces do EETS i v této zemi.

NOVINKY 20. 09. 2023

SKYTOLL vstupuje na asijský kontinent, otevřel pobočku v Singapuru

Bratislava, 20. září 2023 – Společnost SkyToll, která se podílí na rozvoji a provozu mýtných systémů na Slovensku, v České republice, ve Slovinsku i v dalších evropských zemích, otevřela pobočku v Singapuru. V regionu Asie a Pacifiku plánuje SkyToll oslovit zákazníky se svým řešením pro oblast zpoplatnění jízdy osobních i nákladních vozidel či inovací v inteligentním řízení dopravy, jejichž cílem je podpořit udržitelnost dopravy a ochranu klimatu.

NOVINKY 01. 09. 2023

Renáta Kellnerová s rodinou se stali 100% vlastníky PPF

Paní Renáta Kellnerová s rodinou, tedy společně s dcerami Annou Kellnerovou, Larou Kellnerovou, Marií Kellnerovou a Petrem Kellnerem ml., odkoupili prostřednictvím jimi plně vlastněné společnosti minoritní podíly ostatních akcionářů skupiny PPF, Ladislava Bartoníčka (0,535 %) a J.-P. Duvieusarta (0,535 %) a stali se tak stoprocentními vlastníky skupiny PPF.

NOVINKY 10. 08. 2023

CzechToll uspěl ve dvou výběrových řízeních slovenské Národní dálniční společnosti

Praha, 10. srpna 2023 – Společnost CzechToll ze skupiny PPF obdržela informaci od slovenské Národní dálniční společnosti o výsledku vyhodnocení nabídek a o přijetí nabídek ve veřejných soutěžích na „Vybudování Elektronického mýtného systému a poskytování Služeb technické podpory“ a na „Mýtné služby“.

NOVINKY 28. 06. 2023

SKYTOLL USPĚL V SOUTĚŽI RAKOUSKÉ ASFINAG, DODÁ MOBILNÍ SYSTÉM PRO KONTROLU ÚHRADY DÁLNIČNÍCH ZNÁMEK

Bratislava, 28. června 2023 – Společnost SkyToll zvítězila ve výběrovém řízení rakouského provozovatele mýtného systému a systému dálničních známek ASFINAG na dodávku mobilních kamerových systémů pro kontrolu řádné úhrady fyzických i elektronických dálničních známek v Rakousku. Systém založený na špičkové technologii a pokročilém sofware, který je založený na umělé inteligenci, umožní identifikovat v běžném provozu, zda má vozidlo řádně uhrazenou dálniční známku – a to jak v elektronické formě, tak i ve formě nalepovacího kupónu.

NOVINKY 25. 01. 2023

SLOVENSKÁ NDS POTVRDILA VÍTĚZSTVÍ CZECHTOLL V SOUTĚŽI NA DODÁVKU SOFTWAROVÉHO SRDCE NOVÉHO MÝTNÉHO SYSTÉMU NA SLOVENSKU

Praha, 25. ledna 2023 – Společnost CzechToll ze skupiny ITIS Holding obdržela od slovenské Národní dálniční společnosti informaci o vypořádání připomínek neúspěšných uchazečů v rámci soutěže na „Vybudování Elektronického mýtného systému a poskytování Služeb technické podpory“. Ve své nabídce se CzechToll zavázal vyvinout a dodat informační systém ve lhůtě 13 měsíců od podpisu smlouvy.

NOVINKY 09. 12. 2022

SPOLEČNOST SKYTOLL VYHOVĚLA ŽÁDOSTI STÁTU

Společnost SkyToll vyhověla žádosti státu a v souladu s podepsaným dodatkem smlouvy dnešním dnem zahájila proces ukončování komplexní služby elektronického výběru mýta na Slovensku.

Věříme, že ideálním řešením pro budoucí výběr mýta na Slovensku je férové vysoutěžení nového systému a jeho dodavatelů. Na otevřenou soutěž se ITIS Holding těší. Věříme, že dokážeme dát státu výhodnou nabídku a dodat kvalitní řešení.

NOVINKY 04. 03. 2022

PPF společně s partnerem Matejem Okálim konsoliduje do nové skupiny ITIS Holding čtyři technologické společnosti: míří na rozvoj mýtných služeb a inovace v inteligentním řízení dopravy pro podporu udržitelnosti a ochranu klimatu

ITIS Holding (Intelligent Traffic and Infrastructure Solutions) vzniká s ambicí profilovat skupinu v oblasti inteligentních řešení pro dopravní infrastrukturu. Míří na inovace a pokročilé služby spojené s potřebou řídit a regulovat dopravu jak mimo města, tak i v rámci městských aglomerací, především pak s ohledem na environmentální aspekty.

© 2024 ITIS HOLDING
Design by vipIT.sk